List Upvote

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Grid XXSmall

Grid XXSmall Mod01

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • Trending

  in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Grid XXSmall Mod11

Grid Small Mod03

Ordered Text List XSmall

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Ordered Text List Medium

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Ordered Text List XLarge

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

List XLarge

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

List

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

List Small

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

List Small 2 columns

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • Trending

  in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

List XXSmall : Module 01

List XXSmall : Module 02

in

15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

Read More

0 points
Upvote Downvote

List XXSmall : Module 03

in

15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

Read More

0 points
Upvote Downvote

List XXSmall : Module 21

in

15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

Read More

0 points
Upvote Downvote

Module 10 2of3

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Masonry

Zigzag

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

Grid Small

Grid Large

 • in

  15 bộ phim hay về kinh doanh cho startup

  1. Gung Ho – Năm sản xuất: 1986 – Người đề cử: Joseph Thomas, Cornell University’s Johnson Graduate School of Managemet. Bộ phim được làm tại Nhật Bản này chỉ cho thế giới cách làm sao cho sản phẩm tốt hơn. Bộ phim nói về những xung đột và sự hòa giải dân tộc. Cả […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Kinh doanh hiệu quả tại nhà

    1. Kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà với 1 cửa hàng tạp hoá Mở cửa hàng tạp hóa có lẽ là một trong những ý tưởng kinh doanh tại nhà đơn giản nhất với những hộ gia đình có nhà trong ngõ, tuy nhiên ở mặt ngõ thì thuận lợi hơn 1 chút. Đây […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • in

  Top những ngành dễ kiếm tiền nhất

  1. Mô hình kinh doanh dịch vụ tư vấn. Đầu tiên là tư vấn sức khoẻ dinh dưỡng: Chúng ta đều biết sức khỏe là vàng, nhưng rất nhiều người thực sự đang thiếu hiểu biết về các loại thực phẩm họ đang ăn hàng ngày. Ngoài ra thì hiện nay số người phải ăn […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote
 • Trending

  in

  Nên làm gì khi có 100 triệu trong tay?

    1. Bánhàng online Một trong những đáp án tuyệt vời nhất cho câu hỏi đầu tư gì với 100 triệu chính là hãy bán hàng online. Tính đến năm 2017, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ người sử dụng Internet hàng đầu trong khu vực, đặc biệt là những bạn trẻ. […] More

  Read More

  0 points
  Upvote Downvote

Grid